Author: Hemeroteca PL

Robo de la Virgen del Carmen causa repudio en 2001

(Guatemala)

Theft of the Virgin of Carmen caused repudiation in 2001

Hemeroteca PL (2016). Robo de la Virgen del Carmen causa repudio en 2001. Prensa Libre. 19 April.